Nova Software

Vi har en ny Schemavisare

En ny uppdaterad version med flera förbättringar som visar ditt schema finns tillgänglig.
Nedan hittar du instruktioner hur du ska göra för att komma åt den och ditt schema.

Obs! Detta är en temporär sida för att göra övergången lättare. Den kommer tas bort i framtiden.