Skola24 är ännu inte anpassad för den webbläsare du nu använder. I dagsläget kan Skola24 användas med Internet Explorer, Firefox, Chrome samt Safari.

Android version 7.0 2017-01-18
Versionen 7.0 fungerar ej, alla andra versioner för Android fungerar som de ska. Vi ber Er som ej uppdaterat sin Android till senaste version att avvakta uppdateringen. Orsak till problemet är att version 7.0s säkerhetslager inte längre fungerar ihop med vår version av tjänstepunkt för mobilapplikationen. Vi har en lösning som är under utprovning av Nova Software och leverantör. Testverksamheten är nödvändig för att säkerställa alla funktioner. Vi planerar för en releasesättning i slutet på mars .